Print deze pagina

VertrouwelijkheidDe coaching gesprekken zijn volledig vertrouwelijk; dit betekent dat de inhoud niet wordt besproken met anderen, ook niet met vrienden, collega’s, leidinggevenden of managers. Niet door de coach en ook niet door de cliënt.

Toch kan het de cliënt helpen om zijn of haar ervaringen te delen. Dit is uiteraard het goed recht van de cliënt; het is evenwel niet de bedoeling details van de gebruikte methoden en technieken te bespreken. Deze methoden zijn natuurlijk niet geheim, wel kan door het bespreken met een derde in een ander context de essentie voor de cliënt verloren gaan. Hiermee kan de cliënt zichzelf onbedoeld benadelen. Denk bijvoorbeeld maar aan een onverwachte reactie als "Poeh, dat is toch niks voor jou!" als de cliënt net een eerste voorzichtige stap heeft gezet..  Dit kan grotere gevolgen hebben dan alleen een teleursteling. Wees dus voorzichtig en neem geen risico.

Eventuele verslaglegging of rapportage aan derden (bijvoorbeeld werkgever of partner) is niet zonder meer mogelijk. Met de cliënt worden hierover in het eerste gesprek stringente afspraken gemaakt waarbij ook eventuele afwijkingen van dit principe worden vastgelegd.


Vorige pagina: Het coaching traject
Volgende pagina: Verslaglegging