Print deze pagina

Resultaat


Van de coach mag worden verwacht dat hij een maximale inspanning levert om de cliënt hulp te bieden bij de coachvraag. Het resultaat van het traject wordt uiteindelijk bepaald door de cliënt zelf. Het meest optimale resultaat wordt bereikt als de cliënt zich maximaal inzet om met zijn eigen vraag aan het werk te gaan.

Indien de cliënt gedurende de gesprekken geen of onvoldoende inspanning levert om iets met de coachvraag te doen kan de coach besluiten het traject te beëindigen. Ook de cliënt kan besluiten het traject te beëindigen. Het besluit om te stoppen zal natuurlijk worden besproken en beargumenteerd.

Indien gewenst kunnen coach en cliënt een eindrapport samenstellen; dit wordt uiteraard voorafgaand aan het eerste gesprek met de cliënt besproken en overeengekomen. Altijd staat voorop dat het resultaat van het coachingstraject uitsluitend het belang van de cliënt dient! 


Vorige pagina: Verslaglegging
Volgende pagina: Investering