Print deze pagina

Het coaching trajectIn eerste instantie heeft de coach een oriënterend (intake) gesprek met de cliënt. Hierbij wordt duidelijk wat de cliënt verwacht. Indien de coach de vraag begrijpt en de opdracht accepteert kan de volgende stap worden gezet. Uitgangspunt is hierbij altijd dat coaching een vrijwillig traject is – maar niet vrijblijvend.

Als blijkt dat de cliënt en de coach tot samenwerking kunnen komen start het eigenlijke coachingstraject.  In de regel betekend dit dat de coach ongeveer 6 tot 8 gesprekken voert met de cliënt. Een coaching gesprek duurt tot maximaal 1,5 uur per keer.

De coach en de cliënt maken samen een plan. Hierin staan concrete doelen en ook de termijn waarin de verandering in gedrag en handelen gerealiseerd dient te worden. De cliënt dient rekening te houden met ‘huiswerk’ zoals voorbereidingen en het uitwerken van specifieke opdrachten.
Het uitgangspunt is altijd "Niets is onmogelijk voor hen die willen" waarbij we kijken naar de balans, wat levert het op, wat zijn de consequenties.

Tijdens het traject zal de coach gebruik maken van verschillende gesprekstechnieken en methodes om de cliënt te bewegen het uiterste uit zichzelf te halen. Hierbij is geen enkele methode of techniek zaligmakend; altijd wordt gekeken wat in deze specifieke situatie het best past en de meeste kans op succes voor de cliënt oplevert. Hierbij staat het doel van de cliënt altijd centraal, namelijk het omvormen van het huidige gedrag naar nieuw gedrag.

Het aanleren van nieuw gedrag kost tijd, gaat misschien traag en kost moeite…. maar het kan!
Want, het is echt zo…."Niets is onmogelijk voor hen die willen".

Het is net als bij leren zwemmen of schaatsen, weten hoe de beweging in elkaar zit, weten hoe het moet, wil nog niet zeggen dat je het dan ook beheerst. Daarvoor is bewuste oefening (training in de dagelijkse praktijk) noodzakelijk.

Het loslaten van bestaand, oud, zeg maar ongezond gedrag is niet altijd makkelijk. Het oude gedrag is je vertrouwd, je doet het immers al jaren. En het leverde je ook iets op, anders had je het nooit gedaan en zo lang volgehouden. Ook nu levert het je iets op: korte termijn houvast en vaak kort durende spanningsontlading. Maar op de lange termijn geeft het je veel onvrede, je weet / voelt best dat je uiteindelijk toch iets anders wilt. Dat is een belangrijk punt, een bewust punt in de start van de verandering.

In principe ben je nu bereid om korte termijn bevrediging (houvast, spanningsontlading) in te ruilen voor een grotere, lange termijn voldoening. Je wilt bewust gaan oefenen met ander, nieuw gedrag, hoewel dit nieuwe gedrag mogelijk ook weer onzekerheid, spanning en soms angst met zich mee kan brengen. Daar horen ook mislukking en teleurstelling bij…vallen en weer opstaan en verder gaan. Dit is de basis voor het aanleren van nieuw gedrag, bewustwording en bewust aan de slag gaan. Uiteraard hoef je dit niet alleen uit te vinden en alleen te doen. Samen met de coach ontwikkel je een eigen nieuw gedrag, helemaal afgestemd op jouw wensen, behoeften en persoonlijkheid.


Vorige pagina: De eerste stappen
Volgende pagina: Vertrouwelijkheid