Print deze pagina

VerslagleggingDe coach zorgt na elk gesprek voor een korte verslaglegging om zicht te houden op de voortgang en de vorderingen binnen het coachingstraject.

Inzage in deze verslaglegging door derden is niet mogelijk. Na beƫindiging van het coachingstraject worden deze verslagen vernietigd.

Tijdens het coachingstraject maakt de cliƫnt na elke sessie een reflectie verslag. Deze verslagen zijn eveneens vertrouwelijk en worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.


Vorige pagina: Vertrouwelijkheid
Volgende pagina: Resultaat