Print deze pagina

Personal Coaching

 

De verschillende dingen die we elke dag ervaren beïnvloeden ons leven, zowel in werk en privé sfeer. Denk bijvoorbeeld aan  een hoge werkdruk, moeite hebben met de veranderende organisatie, zich niet ‘gelukkig’ voelen in de organisatie, geen richting kunnen geven aan werk, loopbaan of privé leven. Ook belangrijke gebeurtenissen in je leven, denk aan een ernstige ziekte, weer aan de slag gaan als je hersteld bent, of een persoonlijk verlies.  Allemaal dingen die je het gevoel kunnen geven, loopt mijn leven nu wel zoals ik wil?
Eigenlijk weet je het diep van binnen wel....  Als je leven inderdaad precies loopt zoals jij dat wil, gefeliciteerd!!   Is dat niet zo, besef je dat je niet lekker of niet optimaal functioneert, dat je niet gelukkig voelt en wil je iets veranderen?  Dat kan!

Personal Coaching is één van de vormen van mogelijke hulp in een dergelijke situatie. Personal Coaching is er op gericht iemand zich bewust te laten worden van eigen gedrag en handelen en de effecten daarvan. Coaching stimuleert het zelf-accepterend, het zelf-lerend, het zelf-sturend en het zelf-oplossend vermogen van jou als cliënt. Jij, de cliënt, komt in beweging en je bent in staat ander gedrag te leren en te laten zien. Coaching is nadrukkelijk geen mentoring, jij als cliënt gaat zelf aan het werk.

En hoe gaat dat dan in de praktijk? Welke uitgangspunten zijn er voor coach en cliënt?
Lees verder op de volgende pagina's.....


Vorige pagina: Home
Volgende pagina: De onafhankelijke coach