Print deze pagina

De onafhankelijke coachOp zich kan een ieder de rol van coach op zich nemen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die hun kinderen verschillende dingen leren. Hier rekenen de kinderen volledig op de ouders, er is een vertrouwensband. Ze “leren door te doen” in een veilige omgeving.

De onafhankelijke coach kan er voor zorgen dat in een veilige omgeving bewustwording wordt gecreëerd en verantwoordelijkheid wordt genomen door de cliënt. Doordat ervaren wordt hoe er onafhankelijk wordt gecoacht kunnen traditionele denk- en doe mechanismen worden afgebroken of op zijn minst ter discussie worden gesteld.

Daarbij is coaching een vak op zich, waarvoor specifieke erkende opleidingen en beroepscertificaten bestaan. Coaching staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling van zowel individuele personen als organisaties. Dit heeft onder andere te maken met de (werk)druk die mensen ervaren en veranderingen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld individualisering en de grote veranderingen in de wereld.

Uit de literatuur en persoonlijke ervaringen blijkt steeds meer dat coaching een oplossingsrichting kan bieden waarmee de betrokkenen een verandering doormaken die blijvend is. Hiermee is voor alle betrokkenen (individuen, managers, organisaties en niet te vergeten de privéomgeving) winst te behalen. Dit gaat echter niet vanzelf; er zal stevig gewerkt moeten worden door de cliënt!


Vorige pagina: Personal Coaching
Volgende pagina: De eerste stappen